Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret AŞ.

Kalite Yönetim Sistemi

MELTEM bünyesinde, mevcut yönetim sisteminin etkinliğini sistematik olarak denetlemek, müşteri memnuniyetini daha verimli ölçebilmek, faaliyetlerini daha da iyileştirebilmek için 2004 yılı Nisan ayında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
 
 
Mevcut çalışma ve yönetim sistematiği gözden geçirilerek, eksiklikler saptanmış ve bu doğrultuda çeşitli kurumlardan eğitimler alınmış, personel eğitimleri düzenlenmiş, periyodik iç denetimler yapılmış ve sistemin işlerliği kayıtlarla tespit edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda MELTEM A.Ş. 31.05.2005 tarihinde uluslar arası bir belgelendirme kuruluşu olan SGS tarafından Kalite Yönetim sistemi belgelendirilmesine hak kazanmıştır.
 
 
Şu an halen SGS tarafından ISO 9001:2015 standardına uygun olarak belgeli olan kuruluşumuzda, sistemin iyileştirilmesi, etkinliğinin arttırılması için çalışmalar devam etmekte, tüm çalışanların sisteme en etkin şekilde destek vermesi için bilinçlendirilme eğitimleri sürmektedir.
 
 
KALİTE POLİTİKAMIZ
 
Meltem Taşımacılık A.Ş. olarak hedefimiz;
 
Lojistik sektöründe, kurumsal hedef, strateji ve etik değerlerimiz çerçevesinde büyüme politikaları izleyerek, ulusal pazarda öncülüğümüzü koruyarak, uluslararası pazarda marka bilinirliğimizi arttırmak; yasalara, çevreye ve tüm paydaşlarımıza saygılı, yenilikçi, güvenilir ve müşterilerimiz için uzun vadeli lojistik çözüm ortağı olmayı sürdürmektir.
 
 
Bu hedefimize ulaşmak ve sürekliliğini sağlamak için;
 
  • Müşterilerimizin taleplerini periyodik olarak gözden geçirip, gerekli hizmet farklılaştırmalarını yapmayı ve beklentilerine uygun çözümler üretebilmek için tüm geri bildirimleri dikkate alarak hareket etmeyi,
  • Tüm iş süreçlerimizde riskleri belirleyip, gerekli faaliyetleri de planlayarak, iç ve dış müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,     
  • Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, ilgili pozisyona en uygun kişilerin istihdamını sağlayarak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve kurumsal bağlılıklarını arttırmayı,
  • Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyıp, ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini arttırmayı,
  • Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini ve sürekliliğini destekleyen satın alma politikaları izlemeyi,
  • İletişim araçlarını etkin kullanarak tüm paydaşlarımızın katkılarını sağlamayı ve karşılıklı, sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,
  • Tüm birimlerimiz arasında etkin bir iletişim ve bilgi paylaşım sistemi kullanarak, doğru bilgi akışını sağlamayı ve tüm ilgililere doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru şekilde sunmayı,
  • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken  sektörel, ulusal ve uluslararası tüm mevzuat ve yasalara uymayı,
  • ISO 9001:2015 standardına uygun Kalite Yönetim Sistemini yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürdürerek arttırmayı,  iyileştirme planı kapsamındaki tüm faaliyetlerimiz için sistemin etkinliğini yaygınlaştırmayı,
 
İlkelerimiz olarak benimsedik.